Insändare och artiklar 2012


Insändare och artiklar i Media 2012


Vansbro kommunfullmäktige och vindkraften

90 nya vindkraftverk i Vansbro kommun Bergvik AB håller på att planera en av de största vindkraftanläggningarna i landet i Vansbro kommun, 90 vindkraftverk företrädesvis nere på Finnmarken. Varför just där? Därför att Bergvik har en massa mark där, inte för att det är lämpligt ur vindkraftsynpunkt.


I Sverige har staten utpekat ett stort antal områden, 423 stycken se vidare nedan, i landet som är riksintressanta och lämpliga för vindkraftverk. Det finns ett sådant område i Vansbro kommun, nämligen Röbergsfjället och en bit norrut, som redan är delvis exploaterat. I övrigt täcks Finnmarken av ett stort område som är angett av staten som ett Riksintresse för friluftslivet. och där kommunfullmäktige i sin översiktsplan från oktober 2011 utfärdat vindkraftsförbud.

Vad bryr sig vårt kommunalråd, Per-Anders Westhed (C) om det? Inte alls vad vi förstår. Det är nämligen just inom detta område som Bergvik planerar att anlägga de allra flesta av vindkraftverken.

Vi erinrar oss att för en tid sedan uttryckte sig Westhed i tidningen ungefär så att det är nog någonting som vi skall kunna komma förbi. Westhed säger sig i grunden positiv till denna våldsamma exploatering och att ett stort antal av våra berg förstörs ungefär som de s k toppbrytningarna av kol i de amerikanska Appalacherna, som George Bush släppte igenom, men som Obama nu håller på att försöka dra in. Man kan inte säga nej, säger kommunalrådet, till ett bolag som avser att investera 3-4 miljarder i vår kommun. Men kommunfullmäktige har ju redan sagt nej till sådana planer, se ovan. Eller vad menade man när man i oktober förra året beslöt om stor restriktivitet och direkt vindkraftsförbud inom stora områden?

Och detta fullmäktigebeslut planerar nu kommunledningen att få omprövat.


Vindkraften skapar ytterst få arbetstillfällen för ortens folk Här kommer ett storbolag och vill satsa 3-4 miljarder i vår glesa kommun. Det låter för bra för att vara sant. Just så är det. Det är för bra för att vara sant, dvs nog lägger man säkert ut 3-4 miljarder, men till vem?

Ett av kommunalrådets skäl för sin ändrade hållning till vindkraft i kommunen lär vara att den ger arbetstillfällen.

Det är klart det ger arbetstillfällen men det är arbeten som till den alldeles övervägande delen enbart stora och specialiserade företag utifrån klarar av. Tror t ex någon att våra egna åkerier kommer att köra upp de gigantiska vindkraftverken på bergstopparna? Eller att någon av våra byggfirmor kan lämna anbud på att uppföra de kolossala plattformarna som skall gjutas? Vi har två vindkraftparker i vår kommun på Rödbergsfjället och Korpfjället. Tillsynen där sköts av totalt ca 1.25 personer och kommer troligen att minska efter en inkörsperiod på Korpfjället. Rent matematiskt skulle 90 vindkraftverk ge arbete för 5-6 heltidsanställda med ev lokal anknytning. Det är vad denna jättesatsning ger den lokala arbetskraften på sikt.


Det är alltså direkt bedrägligt att sprida ut att vindkraftsutbyggnaden i någon större omfattning skapar arbete lokalt.

Och förresten. Om nu en handfull arbeten skapas för oss som bor här. Skall behovet av arbete kunna motivera vad som helst? Skall vi t ex hugga ner jordens regnskogar bara för att det ger arbete?


Naturturism i stället för vindkraft

Det som däremot på sikt kan skapa långsiktiga arbetstillfällen och utveckling i en glesbygdskommun är den s k naturturismen (vilket man förstått i Ludvika som satte stopp för vindkraftsplanerna söder om kommungränsen).  Alltefter som det blir allt trängre att bo nere i Europa söker sig många, holländare, tyskar, andra hit upp till den stora tystnaden och ron i ett ännu oförstört landskap. Och då accepterar man inga vindkraftverk som står och roterar på bergens toppar.

Ta t ex Säfsen Resort söder om vår kommungräns. Enligt uppgift från företaget självt har man där 100 säsonganställda på vintern (mest ”vanlig” turism under vintern)  och 30-35 på sommaren. Kanske får vi inget liknande i vår kommun, men utan tvekan kan naturturismen bli underlag för fler och fler mindre företag.

Ett ja till vindkraften blir ett nej till den framväxande naturturismen.


Är då inte vindkraften en bra energikälla?

Det råder delade meningar om det. Enligt Kungl Vetenskapsakademien är satsningen på vindkraft meningslös (Svenska Dagbladet 22 april 2012). Pengarna borde i stället, säger man, användas till att minska fossilbränsleanvändningen i transportsektorn.

Om man nu ändå tror på vindkraften så bör den i all rimlighets namn placeras där vindförhållandena är de bästa. Staten har genom Energimyndigheten utpekat ett stort antal sådana områden i landet, 423 stycken, som benämnsRiksintressen för vindbruk. Där bör vindkraftverken placeras, inte där Bergvik och andra bolag råkar ha mark.


Inskränkning i allemansrätten

Ytterligare något att tänka på: Om EU:s s k maskindirektiv kommer att gälla i Sverige måste vindkraftverken hägnas in med ett säkerhetsstaket 500 m från själva tornet. Något att fundera över för jägare, fiskare, bärplockare och andra naturvandrare.


Kommunal omprövning på gång?

Enligt uppgift i Dala-Demokraten den 9 juli kommer kommunstyrelsen att den 28 augusti ta upp frågan om en omprövning av översiktsplanen, trots att den varit i kraft bara drygt ett halvår.  Vi tycker det är märkligt – för att använda ett milt uttryck – att man efter så kort tid vill förmå ledamöterna i kommunfullmäktige att frångå den övertygelse de hade i höstas.

En kommunal plan brukar ju vara i flera år.


Kommunfullmäktige har vetorätt

Och. Om kommunfullmäktige, senare i samband med Bergviks ansökan att få bygga vindkraftverk, lägger in sitt veto så stoppas Bergviks planer definitivt. Detta enligt en lag som antogs så sent som 2009. Det är alltså inte bara så att länsstyrelsen, som fattar beslut i denna fråga, skall väga in vad kommunen tycker. Den är helt enkelt skyldig att säga nej till en ansökan om Vansbro kommunfullmäktige har lagt in sitt veto. Kort sagt: Våra egna politiker har alltså vår framtid i sina egna händer.


Detta är en starkt moralisk och demokratisk fråga. Vi vill ha politiker som står för sina åsikter. Åsikter som är långsiktiga och väl grundade. Vill vill kunna känna  förtroende för våra politiker. Vi vill kunna lita på dem som våra föredömen.

Vi vägrar tro att politikerna i kommunfullmäktige låter sig ledas av en kommunledning som böjt sig för Bergviks falska locktoner i stället för att rakryggad stå för vad den så nyligen varit med om att besluta: restriktivitet och inom stora områden ett direkt förbud mot vidare utbyggnad av vindkraft i vår kommun.

Vi är några som bildat arbetsgruppen Borta med vinden, för frihet till friluftsliv, natur- och kulturvärden, mot Bergviks storskaliga planer på vindkraftsutbyggnad i Vansbro kommun. Stöd oss gärna i den kampen. Läs mer på vår hemsida www.bortamedvinden.net


Och framför allt. Tala med era politiker.


Arbetsgruppen

Borta med vindenSå blir natur onatur


Det råder nu en hallelujastämning över den nya lösningen på vårt energibehov: Vindkraftverk.

Storbolagen far runt och smörjer fattiga glesbygdskommuner som verkar ta mot dem med öppna armar, i varje fall i Vansbro.

Det lär dessutom finnas något slags peng som överräcks (om det är till kommunen eller någon förening eller dylikt vet jag inte) i syfte att täppa till truten på eventuella kritiker. Detta kallas besticklighet på normalsvenska och är straffbart.


Dessutom inbjuds allmänheten till något slags samråd och bjuds också på mutresor för att se dessa underverk. Och man hör ingen opposition över denna utveckling och det är just det som bolagen har tagit med i beräkningen. På landsbygden menar man att folk är så bakom flötet att de enkelt låter sig imponeras och manipuleras när det kommer fint folk och klirrar med sina judaspengar.


På samma vis som den rika världen skickar iväg allt datorskräp till den tredje världen, så utövas en kulturimperialism i vårt land, från storstäderna (och dessa allestädes närvarande medier) mot landsbygden. Vindkraftshysterin är ett bra exempel. Det finns många andra.

Då frågar sig alla framstegsvänliga krafter varför man ska protestera mot vindkraftsparkerna. Det finns ett starkt skäl.


De förvandlar naturen till onatur!

Det finns fortfarande märkliga människor som finner ett värde i att vandra i skog och mark, helt enkelt för att det berikar tillvaron eller för att man vill plocka bär eller jaga eller fiska. Med ett tätt nätverk av vägar och vindkraftparker förtas naturupplevelsen. Att argumentera med något så diffust som naturupplevelser är inte så lätt. Det finns ju fina naturprogram i TV4 och TV8 och andra liknande tunga kulturkanaler, så vad ska man med en skräpig natur till, när man kan sitta med sin bira framför tv:n och titta på den.  Ja vad ska man med livet till? Eller mera precist: Vad ska man med livet på landet till?

Stå med mössan i hand och låta storbolagen förstöra livsmiljön?


Vi har lärt oss av historien hur bolagen förr söp bönderna fulla och lurade skogen av dem. Detta är vad som pågår nu i överförd bemärkelse och med mer raffinerade metoder. Vindkraftskolonialism beskriver bäst vad det handlar om.

Om vi nu är omättliga efter energi, så föreslår jag att man i stället anlägger vindkraftsparker i Stockholms skärgård eller varför inte i Djursholm och Saltsjöbaden. Där blåser det bra och det blir ju så mycket billigare, nära till kapitalet som det är.


Gunnar Lindholm

är sedan barnsben övertygad socialdemokrat som har varit engagerad inom kulturpolitiken. Lindholm är uppväxt i Nås men bor sedan 30 år i Vansbro och är numera pensionär efter att ha varit skolledare i många år.
Chockturism i stället för naturturism

Får Bergvik igenom sina planer blir Vansbro kommun den vindkraftätaste kommunen i landet.

Och ändå vill kommunpolitikerna enligt översiktsplanen stödja utvecklingen av naturturism.

Detta går naturligtvis inte ihop.

Genom en sådan otrolig utbyggnad av vindkraft i kommunen är det god natt med både natur och naturturism.Vad gäller naturturismen emellertid, kan den lätt ersättas med vad man kallar chockturism , en företeelse som faktiskt finns ute i Europa. Hög tid alltså att den kommer till Sverige och varför då inte till Vansbro?


Här har Vansbro en grandios möjlighet att bli främst i landet. Chocktursim innebär alltså att man besöker platser i världen där förödelsens svärd svingats över landet, till exempel Tjernobyl, öde byar i Pyrenéerna, övergivna industriområden i norra Frankrike, hamnar där rostiga skeppsvrak ligger på sned till hälften sjunkna till botten. Till denna lista kommer man nu att kunna lägga det som blir före detta Finnmarken i Nås.

Emellertid kan kommunen lägga in sitt veto och då blir det ingenting av med Bergviks planer.


Gunnar LindholmGäller beslutade planer om vindkraft ?


Insändare i Dalarnas Tidningar  14 juni 2012


fastställde Kommunfullmäktige en ”Kommunal utvecklings- och översiktsplan” för Vansbro.

(Kommunens hemsida: Sök ”översiktsplan 2011”.)


Finnmarken är av Naturvårdsverket klassat som “Riksintresse för friluftsliv”.

Om området sägs i planen att kommunen avser ”prioritera friluftslivets intressen”, och att nya vindkraftsområden

”kan inte tillåtas.” (Sid 46) . I planen benämns området ”Vindkraftsförbud” (karta sid 26)


Nu söker Bergvik Skog tillstånd för storskalig utbyggnad av vindkraft i området.

Kommunledningen är enligt uppgift positiv.


Stämmer detta?

För ett halvår sedan fastställde fullmäktige översiktsplanen, efter ett demokratiskt förankringsarbete.

Nu förbereder Bergvik utbyggnad i direkt konflikt med planen. Respekt för demokratin?


Frågan går till ledande politiker i Vansbro:

– Hur ser man på värdet av den demokratiska process som föregick planen antagen av KF oktober 2011?

Var det bara ett papper?

 

Jan Hedman

Laknäset

Nås


       

       Lokala artiklar

Vindkraft i motvind                                                  

29 augusti 2012


Vindkraftsprojekt stoppas ?                                    

28 augusti 2012


De vill inte ha fler vindkraftverk                              

28 augusti 2012


Vindkraftsbeslut för finnmarken                             

26 augusti 2012

 

Politiskt motstånd mot vindkraften växer fram     

25 augusti 2012


Vindkraftsmöte lockade många                              

23 augusti 2012


Protester strömmar in om vindkraft                         

22 augusti 2012


Spelregler satta ur spel                                             

22 augusti 2012


Utförsäljning av tillgångar                                        

21 augusti 2012


Oro för vindkraftpark                                               

18 augusti 2012


Översiktsplanen föreslås rivas upp                         

16 augusti 2012


Flyttar om det blir en vindkraftspark                        

15 augusti 2012


Vansbro kallar till informationsmöte om vindkr.     

14 augusti 2012


Första steget mot bygget av 100 vindkraftverk      

14 augusti 2012


Nej till vindkraft                                                           

6 augusti 2012


Oenighet om nytta med vindkraftsparken                    

10 juli  2012


Vindkraftverken hotar pilgrimsfalken                            29 juni 2012


Samråd i Vansbro om vindkraften                                  21 juni 2012


Bergvik Skog utreder fem nya stora vindkraftsproj.    

21 juni 2012


Samråd om 20-talet nya vindkraftsgrupper i Vansbro

14 juni 2012


Bergvik Skog utreder elva nya stora vindkraftsproj.  

30 maj 2012


Jättesatsning på vindkraft planeras                            

18 april 2012