Länkar


Länkar

FSL - Föreningen Svenskt Landsskapsskydd

FSL bildades 1999 då ett nätverk av privatpersoner och

föreningar, som ville skydda landskapet och människors boendemiljö mot okänsligt placerade vindkraftverk, gick samman under namnet  Föreningen Svenskt Landskapsskydd.........
Finnskogarna

Samarbete i finnskogarna

"Det sägs att var femte svensk är släkt med skogsfinnarna, så varför inte

lära känna dem lite bättre?"

Finnsam

"FINNSAM (Finnbygder i samverkan) är en skogsfinsk nätverksorganisation vars syfte är att underlätta samarbete, forskning och samordning av aktiviteter"

http://finnsam.org