Hem

Vid Röbergsfjället finns idag 8 vindkraftverk och hela området ligger inom riksintresse friluftsliv.

Den vackra utsikten från Röbergsfjället, Nås Finnmark.

Bakom ryggen har man 8 gigantiska vindkraftverk som tar bort naturupplevelsen.


   Aktuella händelser

 

Välkommen att bli medlem i vår

                     förening


Borta Med Vinden arbetar helt ideellt

för att stoppa vidare utbyggnad av vindkraft i vår kommun, samt för att bevara värdefulla natur- och kulturområden


Hur blir jag medlem?  Läs här.....


   Nyheter vindkraft !

       Se längre ned på sidan!

               Sigfridstorp,

          vandring i fädrens spår.     

        Lördag 29 juni kl 11-ca 14

    Se mer på "Våra evenemang"

          Uppdaterad 2019-06-24  

Nyheter övriga!

Se längre ned på sidan!


 Föreningen Borta Med Vinden - BMV

 

Föreningen Borta Med Vinden (BMV) startade sitt arbete våren 2012, i samband med  att Bergvik Skog AB tillkännagav att man avsåg bygga ett 90-tal vindkraftverk på Finnmarken i Vansbro kommuns södra delar.

 

Inledningsvis bedrevs arbetet i form av en löst sammansatt arbetsgrupp, men under 2013 strukturerades arbetet upp och en förening bildades. Vi har idag ett hundratal medlemmar.

   

Efter att kommunen i praktiken sagt nej till Bergviks planer augusti 2012, har bolaget under 2013 officiellt skrinlagt sina planer på vindkraft i Vansbro. Föreningen eftersträvar vaksamhet vad gäller eventuella nya planer på vindkraftsexploatering i kommunen.


BMV:s målsättning är att stoppa vidare utbyggnad av vindkraft i Vansbro kommun, samt att verka för att  bevara natur- och kulturområden och utveckla naturturism i kommunen.

Föreningen eftersträvar ett gott samarbetsklimat med kommunens politiker och tjänstemän.

 

 Kratrar efter iskast vid ett vindkraftverk på Röbergsfjället. Att vistas i omgivningarna är en säkerhetsrisk.


         Nyheter Vindkraft


   Stamnätsutbyggnad främst för vindkraft.


  • Ellevio samarbetar med Svenska Kraftnät


  • Långt framme i planering för ny stamnätsstation            i Västra Dalarna.


  • Beräknas vara klar åt 2023-2024


  • Om den byggs öppnas för mer vindkraftsproduktion i området.


  • Nya exploatörer som knackar på dörren till kommunen och vill ockupera våra berg.


       Läs mer på vidstående Pdf-fil samt länkar!
  

  Vindkraft i Dalarnas Län. Länsstyrelsen i Dalarnas Län. Aktuell maj 2019.   

  OBS! I tabellen "Under prövning" Rättelse 1.898 prod.GWh.

 

    Kommunalt veto mot vindkraft

 

 Ett Regeringsuppdrag har lämnats till Energimyndigheten och Naturvårdsverket som efter en genomförd utredning beslutat att               rekommendera att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap 4 § miljöbalken tas bort i skrivelsen "kommunal tillstyrkan av     vindkraft"av den 2017-06-19.

 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/ru-tillstyrkan-skrivelse-   170619-slut.pdf

 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/ru-tillstyrkan-skrivelse-   170619-slut.pdf

 

    Remissförfarande. .

 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om   kommunal tillstyrkan av vindkraft. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

 http://www.regeringen.se/remisser/2017/09/remiss-av-statens-energimyndighets-och-naturvardsverkets-rapport-om-kommunal-   tillstyrkan-av-vindkraft/

 http://www.regeringen.se/remisser/2017/09/remiss-av-statens-energimyndighets-och-naturvardsverkets-rapport-om-kommunal-   tillstyrkan-av-vindkraft/

 

    Av de 77 inkomna remisssvaren har 19 av 22 kommuner förklarat sig negativa till att avskaffa vindkraftsvetot!

 

  

 Svensk vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens         sammanställning av remissvaren har flera brister, skriver Jan Hedman, Henrik Wachtmeister och Per Fahlén.

 https://www.altinget.se/miljo/artikel/bristfallig-statistik-och-det-kommunala-vindkraftvetot

 

    

    Enligt Svensk Vindenergi väljer nu regeringen att inte lägga fram en proposition innan valet i höst.

    http://svenskvindenergi.org/blogg/konsekvent-politik-efterfragas 

  

 

 

    

    

 

    

    

    Nyheter, övriga

Naturpriset 2019 i Vansbro Kommun tilldelades bröderna Roland och Jonny Axelsson.

"För sitt arbete med att levandegöra och upprätthålla en viktig del av kommunens kulturhistoria i Stora Digerliden i Nås, med boställen avlägsna från centralbygderna. För ett envetet arbete med att bevara och återupprätta den finnkultur som är en viktig del av Vansbro kommuns historia. För att de upprätthåller öppna kulturmarker i våra skogsbygder och det som odlades där, och därmed bidrar till att bevara en näst intill försvunnen flora och fauna."


Vansbro kommuns motivering!