Bergviks Vindkraftsprojekt Kajsberget 2012

 

Historik kring Bergviks vindkraftsprojekt Kajsberget år 2012 i Vansbro kommun

 

 

90 nya vindkraftverk i Vansbro kommun?

 

Tänk på att din och dina barns framtid och livskvalitet hotas just nu i din närmiljö.

 

Vi är en arbetsgrupp “Borta med vinden” som anser att politiker, olika myndigheter och vindkraftsexploatörer måste lugna ner tempot och reflektera lite över hur den storskaliga utbyggnaden av vindkraften drabbar allt fler människors vardag, fritid och naturmiljön, inte minst på landsbygden.

 

Om inte detta sker kommer stora motsättningar att uppkomma mellan olika grupper och intressen i samhället, som för lång framtid kan drabba inte bara en kommun utan hela Sverige som nation.

 

Det håller inte att komma med ett par huvudargument “att en utbyggnad skapar arbetstillfällen” eller “att vi måste klara klimatomställningen och bygga förnybar vindenergi ” om man inte samtidigt på allvar beaktar medborgarnas oro för hur denna storskaliga exploatering påverkar livsmiljön och ekonomin i samhället.

 

1. Omfattning

Bergviks Skog AB med Stora Enso som huvudägare planerar en vindkraftutbyggnad i Nås, Järna och Äppelbo Finnmark samt i övriga delar av södra Nås socken på 24 delområden, sammantaget ett 81 kvadratkilometer stort område.

 

Detta motsvarar en yta lika stor som:

 

13 500 fotbollsplaner eller

80 000 villatomter eller

en drygt 250 m brett vägområde från kommunen ner till Stockholm.

I stora delar av Din hembygd planerar Bergvik Skog låta bygga ca 90 st 220 m höga vindkraftverk. Vilka politiker i Vansbro vill stoppa detta med ett veto?

 

Se hela dokumentet här.....

 

 

 

Vansbro Kommun

Kommunstyrelsens möte 2012-08-28

Protokollet, sid. 24 här.......

 

Kommunstyrelsen beslutade att INTE revidera översiktplan vilket innebar att Bergvik Skogs planerade vindkraftsprojekt Kajsberget STOPPADES!

 

 

Miraklet i Vansbro

Publicerad i Dalademokraten 2012-08-30 05:50

 

Jag är imponerad – kommunstyrelsen i Vansbro slöt upp bakom sitt tidigare demokratiska beslut om att inte exploatera finnmarken med vindkraftsbyar.

Kommunstyrelsens Per-Anders Westhed sa rent ut att han gjort en pudel, dvs lyssnat på sitt eget inre och på protesterna runtom i bygderna.

Det betyder inte att skogsbolaget Bergviks planer nu löses upp i tomma intet. Deras ansökan ligger nog kvar.

 

Så vad betyder det här? Att det är bra att det inte satsas på vindkraften? Nej. Vindkraft är en av nycklarna till framtidens energiförsörjning. Men alltmer har situationen blivit sådan att bolag i det närmaste utövar utpressning på kommuner som inte har det så lätt. Löften om stora investeringar låter alltid lockande.

Det som är bra med miraklet i Vansbro är att det åter sätter fingret på behovet av förnuftig planering när det gäller vindkraften. Vindkraft bör anläggas där minst ingrepp i orörd natur behöver göras och där så mycket som möjligt av infrastruktur redan finns. Vindkraftsbyar i orörd finnmark hade krävt enorma ingrepp i naturen. Idealet är att vinden exploateras till havs eller så nära de energislukande städerna som möjligt.

 

I all politik, inte minst miljöpolitik, finns svåra målkonflikter. Att bolag vill tjäna pengar på förnyelsebar energi är inget att beklaga sig över; marknadskrafterna måste inlemmas i varje grön omställning. Men politikens uppgift är att göra rätta avvägningarna så att inte andra viktiga mål offras på vägen.

I Vansbro kommun visade man i veckan förnuft.

 

Göran Greider

 

Bergviks Samrådsunderlag till allmänheten

och särskilt berörda för Vindpark Kajsberget i

Vansbro kommun, 2012-06-07

 

Läs hela dokumentet här.......

 

 

Ett stort antal berg kan komma att förstöras av vindkraftverk på topparna.

 

Området som berörs av Bergviks Skogs planer på en storskalig vindkraftsutbyggnad

innehar 24 delområden.

Dessa 24 delområden innehåller ett stort antal berg, nämligen 61 stycken.

 

Äppelbo 8 berg:

Lillfjället, Ljungberget, Sorsanberget, Gransjöberget, Barkuberget, Hästberget, Lilltjärnsberget, Stora Kullsberget

 

Järna 12 berg:

Högåsen, Loberget, Bertilsberget, Björndalsberget, Rånkberget, Uttertjärnsberget, Kavihällan, Vakerberget, Lillberget, Stentjärnsberget, Högberget, Björnberget

 

Nås 41 berg:

Vattao, Sangao, Torberget, Jordbärsfallet, Bengtsåsen, Torpberget, Hemberget, Tjärnberget, Råtjärnsberget, Styggberget, Knästen, Långknästen, Rönningknästen, Predikstoln, Fagerberget med Årnberget och Kalliberget, Verkamagg, Sansoberget, Hojankalli, Lilla Myckelberget, Stora Myckelberget, Klacken, Hästberget, Svansberget, Storflen, Lillflen, Flenbrändorna, Älgsjöåsen, Kajsberget, Tylasberget, Hinkberget, Alderberget, Havskinsberget, Långsjöberget, Hinsmyra, Gullarberget, Tolaråsen, Sultenberget, Galberget, Ärtberget,

Vilka som direkt kan komma att förstöras eller påverkas av vindkraftverk, väganslutningar och säkerhetszoner vet vi inte i dag.

 

 

Utsikt över Närssjön från Kalliberget, med Kajsberget i bakgrunden

 

Utsikt från Sanso mot Knästen

Copyright @ All Rights Reserved

Bank