Programmet för Tjärdoft på Finnmarken

 

Lördag 26 augusti 2017 kl. 12-16

 

 

 

Carl Axel Gottlund

Carl Axel Gottlund är en av de mest betydelsefulla personerna för vår kunskap om det skogsfinska kulturarvet.

Under 1817- 1821 gjorde Gottlund studieresor i Sveriges finnskogar för att ta reda på mer om skogsfinnarnas

vardagsliv. Under sina resor förde han dagbok om sina upplevelser i finnskogen samt gjorde uppteckningar om

finska språket, släktnamn, traditioner, seder och bruk. Dessa anteckningar blev till stort akademiskt intresse för

forskare och för skogsfinnarna själva.

 

Hämtat från Finnskogarna.com. Läs hela artikeln här...

Copyright @ All Rights Reserved

Bank