Vandring i fädrens spår

  

  Kyrkstigsvandringen 2018

 

 

        En kort resumé från Kyrkstigsvandringen den 16 juni 2018, från Jan-Eriks Kvarn till Stora Digerliden.

    

        Deltagarna, drygt 20 personer, fick en fantastisk inblick i hur tufft skogsfinnarna hade det i äldre tider, som tvingades till

        långa vandringar i varierande väderlek. Vi behövde bara gå 6 km av totalt kanske 20 km ner till kyrkan i Nås, för att inse

        detta. Mycket branta backar att forcera med tunga packningar förr i tiden, vi behövde endast bära lite fika!

 

        Det var intressant att få lyssna på den gedigna kunskap som fanns bland deltagarna om förhållandena på Finnmarken, även

        intressant att flera, som var med på vandringen hade djupa kunskaper om området.

  •  Lars Albinsson om Jan Erikes Kvarn Nils-Erik Jansson hade mycket att berätta om skolan vid Nilsudden och på många andra av   de platser vi passerade.
  •  Göran Samuelsson som berättade om den 4-åriga flickan som ligger begravd vid Käringberget, samt hans kunskap om Lilla   Digerliden. Han berättade även en fängslande historia om Bengts Annas svartkonstbok som troligen hamnade i Flatfäbodarna   efter Annas bortgång.
  •  Långbroa (kavelbro) där Roland Axelsson fixat en bra redovisning.(Vilket arbete man gjort för att kunna ta sig fram med folk   och djur)  Inför vandringen hade Roland lagt ner flera dagar för att röja väg för oss, och gjort det lätt att hitta.
  •  Johnny Axelsson mötte upp strax innan Lilla Digerliden med hunden och berättade vid bl.a Klosstjärn och vid nybrutna   åkrarna  i Digerliden.
  •  Bengt Ehnström berättade om flora och fauna vid framkomsten till Bössmens, Stora Digerliden där vi också bjöds på kaffe   med dopp till dragspelsmusik av Erland Östergren.

 

        Vår ambition är att Borta Med Vinden kommer att fortsätta arbetet med att kunna erbjuda kyrkstigsvandringar i                                Vansbro Kommuns finnmarker, som har så mycket att erbjuda av intressanta kultur - och naturmiljöer.       

 

 Samling vid Stora Digerliden (Vilhula)

 Bussresa till Jan Erikes Kvarn

 Lars Albinsson berättar historien om Jan Erikes Kvarn

 Deltagarna tittade in i skvaltkvarnen

 Göran berättar om Flatfäbodarna

Kyrkstigen. Skogen bildar bitvis en pelarsal som vi vandrar igenom

 På väg mot Käringberget (Akkamäki)

 Fikapaus vid Lilla Digerliden

Vilopaus i gapkojan vid Klosstjärnen.

Nilsudden vid Flaten

Frodig växtlighet vid den gamla  skogsfinska boplatsen

 Långbroa ( Kavelbron) Historik av   Roland Axelsson.Sigfridstorp / Siipin torppa  2019

   

Vandring i fädrens spår 29 juni 2019.

 

På mitten av 1600-talet kom släkten Vilhuinen, med rötter i Savolax, Finland, till våra trakter. Dom ska först ha bott intill norska gränsen i Värmland men kommit därifrån och bosatt sig här på Nås Finnmark. Det var Hans Pålsson Vilhuinen född omkring 1600 med tre av sina söner Sigfrid 1625, Olof 1630 och Pål 1637.

 

Sigfridstorp, som från början troligen var en utmark till Digerliden, fick namnet efter Sigfrid Hansson Vilhuinen som byggde sig ett hemman där någon gång under 1661-1677. Han hittades död 1678 (troligen mördad) och brodern Pål blev då ägare både till Digerliden och Sigfridstorp.

 

Genom åren har det funnits 7 gårdar i byn och ungefär 65-70 familjer har varit bosatta här. Idag finns endast två hus kvar bl.a skolhuset. 


Ägorna vid Sigfridstorp ägs sedan mitten på 1990 talet av Willy Gustafsson från Kölaråsen. Han hade under många år fjällkor

på betesmarkerna under sommarmånaderna. Willy håller även markerna öppna genom slåtter enligt gammal hävd.

 

Vi blev cirka 30-35 personer som mötte upp för att tillsammans njuta i det vackra vädret och av vandringen i dessa fantastiska natur-och kulturmiljöer.

 

Siv Samuelsson började dagen med att hälsa välkommen och berätta om skogsfinnarnas invandring och Göran Samuelsson delgav oss den intressanta historien om Digerlidens och Sigfridstorps uppkomst och han berättade under hela vandringen om de olika gårdarna som genom åren funnits i byn. Vid Walfrids gårdsplats fick vi genom Roland Axelsson, ta del av en spännande historia

kring en björnjakt.

 

Entomologen Bengt Ehnström guidade oss genom ängs- och betesmarkerna med sina värdefulla kunskaper i byns flora och fauna. Han berättade även att ”manen” var en Drumlin, som formats under istiden.

 

Hans Klingenberg och Jan Hedman informerade om dagsläget vad gäller vindkraftsutbyggnad både i kommunen

och nationellt. År 2012 då det stora vindkraftsprojektet Kajsberget var på gång, planerades cirka 16 vindkraftsverk på bergen runt om Sigfridstorp. Vilket fullständigt skulle ha förändrat och förstört landskapsbilden på denna fantastiska kulturplats.

 Gårdsplatsen Lars Nilsas

 Göran berättar om byns historia

Fikapaus innan vi vandrar upp mot manen.


Bengt delger oss sina kunskaper om växternas betydelse för mångfalden i området.

 Kyrkstigen från Lars Nilsas upp till manen.

Skolhuset och Knästen, Nås högsta berg i bakgrunden.

Vi vandrar på manen upp mot Hatten och utsikten.

 Roland Axelsson berättar om en spännande björnjakt.

Utsikten vid Hatten

 Foto från 1930 över gården Lars Nilsas. Lars Nilsson som bodde här med sin   hustru Mina Persdotter, har fått ge namn åt gården.